5 oktober 2015

Werkwijze

De belangrijkste waarden voor mij als advocaat zijn professionaliteit, betrokkenheid en integriteit. Het doel van mijn werk is om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft, en u in uw rechtpositie te herstellen. Zacht als het kan en hard als het moet.

Ik vind het belangrijk om professioneel en solide te werken. Met goede kennis en begrip van het recht, met voortdurende investering in de permanente opleiding, en toegang tot de nodige wetsteksten, vakliteratuur en jurisprudentie.

Maar daarnaast is het ook belangrijk om u als cliënt te helpen op een manier waar u zich prettig bij voelt. U moet ervan op aan kunnen dat alles wat wij bespreken onder ons blijft, en dat uw gegevens hier veilig zijn. U moet ervan op aan kunnen dat ik ùw belangen vertegenwoordig, en voor u probeer te bereiken wat uiteindelijk voor u het beste is. Dat hoeft echt niet altijd procederen te betekenen. Vaak is een goede onderhandeling, of het weer op gang brengen van de communicatie met de andere partij, al genoeg om de zaak op een goede manier op te lossen. Maar als het toch nodig is, vind ik net zo makkelijk de weg naar de rechtbank.

Goed advies en rechtshulp begint met luisteren naar wat het probleem is. Vanuit een zo compleet mogelijk beeld bespreek ik vervolgens met u wat er reëel mogelijk is, waar de kansen en risico’s liggen en of ik u daar inderdaad mee kan helpen. En ook wat daar voor kosten aan verbonden zijn. Zodat u weet waar u aan toe bent voor u beslist of u verder wilt gaan. En wanneer ik een zaak aanneem laat ik hem niet eindeloos liggen, uw telefoontjes worden beantwoord en ik houd u van de ontwikkelingen op de hoogte.