5 oktober 2015

Particulieren

Voor particuliere cliënten treden wij op bij arbeidsrechtelijke problemen die u als werknemer kunt tegenkomen. Problemen zoals bijvoorbeeld dreigend ontslag, ontslag op staande voet, overplaatsing, loonproblemen, pesterijen of seksuele intimidatie, ziekte of arbeidsongevallen.

Ook kunt u bij ons terecht voor geschillen over rekeningen of wanprestatie waar u als consument de dupe van dreigt te worden, of schadevergoeding wanneer u per ongeluk of opzettelijk schade is toegebracht.

Daarnaast richt wij ons op personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen bijvoorbeeld). Nog meer dan bij andere zaken, speelt in familiezaken voor de cliënt de emotie vaak een grote rol—heel begrijpelijk. Wat mij betreft verdient die emotie een goede plaats. Tegelijk is het ook onze taak om de juridische kant van de zaak goed te bewaken, en naar werkbare oplossingen te zoeken. Zodat een verstoord evenwicht zo goed mogelijk hersteld wordt en u weer verder kunt.