15 april 2018

Erfrecht

Erfrecht: de belastingen

 

Zoals bij ieder inkomen dat u ontvangt, zal er ook over de erfenis een gedeelte belasting betaald moeten worden. Allereerst krijgt u te maken met de inkomstenbelasting van de overledene en de erfbelasting over het bedrag dat u ontvangt.

De reden waarom u inkomstenbelasting moet betalen is omdat de overledene na zijn dood dit niet meer heeft afgestaan aan de Belastingdienst. De erfgenamen draaien op voor de inkomstenbelasting tot aan het overlijden van de dierbare. Enkele maanden na het overlijden zal de Belastingdienst een zogenaamde F-biljet opsturen met hierop het nog verschuldigde bedrag.

 

De erfbelasting, ook wel het successierecht genoemd, is de belasting die u betaalt over het ontvangen bedrag. Er is gelukkig wel een gedeelte van het geld waar je geen belasting over hoeft te betalen. Dit is een vrijgesteld bedrag die bedacht is door de Belastingdienst. Het kan ook mogelijk zijn dat u voor een groot gedeelte wordt vrijgesteld als daar specifieke redenen voor zijn. Hieronder leest u meer over het vrijgestelde bedrag:

 

  • Voor echtgenoten is er een vast vrijgesteld bedrag
  • Als u alleen samenwoont met de overledene ligt het vrijgestelde bedrag een stuk ingewikkelder. Zo zijn er een aantal regels waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een stukje vrijstellen. U moet bijvoorbeeld langer dan 6 maanden samenwonen met de persoon in kwestie, u moet over een samenlevingscontract beschikken, u was een fiscaal partner van de overledene voor de Belastingdienst en u mag geen bloedverwant in de eerste lijn zijn. In sommige gevallen is het wel mogelijk om recht te houden op het vrijgestelde bedrag, ook al voldoet u niet aan het criterium. Dit is enkel als u vanaf uw 22e levensjaar minstens 5 jaar samen gewoond heeft met de overledene.
  • Als kind heeft u altijd recht op een bepaald bedrag van vrijstelling. Mocht u gehandicapt zijn kan dit ook een stukje hoger liggen dan normaal. Ook onder de leeftijd van 23 gelden er andere regels.
  • Als de erfenis niet erg hoog is, kan er sprake zijn van een volledige vrijstelling van successierecht. Het kan ook zijn dat het bedrag hoger is dan het maximum en er over het gehele bedrag erfbelasting betaald moet worden.

Problemen en conflicten tijdens de erfenis: wat nu?

 

De één is continue aan het huilen en de ander is vooral bezig met de verdeling van het vermogen en de bezittingen. Deze verschillen zorgen vaak voor frictie binnen de erfgenamen. Iedereen verwerkt het verlies van een dierbare echter anders. Het is dan ook enorm vervelend als hierdoor ruzies en conflicten over de verdeling van de erfenis ontstaan. In sommige gevallen horen we ook dat de executeur niet voor voldoende vertrouwen zorgt bij de erfgenamen. Zij worden bijvoorbeeld overal buiten gehouden en weten helemaal niet wat er allemaal is geregeld omtrent de ontwikkeling van de erfenis. In dat geval kan een mediator samen met de erfgenamen uitzoeken wat er nodig is om tot een goede afwikkeling te komen.

 

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de erfenis? Kunt u wel wat steun gebruiken als het gaat met de conflicten binnen de verdeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons team op voor meer informatie en advies.